สมัครเป็นนักเรียน


เรียนชีววิทยาถึงแก่น กับพี่ต้นน้ำ TBO


คอร์สเรียนออนไลน์
คอร์สเรียนสด & LIVE
คำนิยมจากน้องๆ


 คอร์สเรียนออนไลน์ (เนื้อหาทั่วไป)

เนื้อหา&ตะลุยโจทย์ ชีววิทยาม.4 เทอม 1

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.4 หรือเรียนอยู่ชั้น ม.4, ม.5

คอร์สเนื้อหา&ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ม.3 ที่กำลังจะขึ้นม.4 หรือน้องๆ ที่เรียนอยู่ม.4,5 เพื่อเสริมเนื้อหาในบท พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ ชีวเคมีทั่วไป เซลล์ และการลำเลียงสารผ่านเซลล์ พร้อมสอบตั้งแต่สนามในโรงเรียน จนถึงสนามสอบแข่งขันระดับชาติ !

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหา&ตะลุยโจทย์ ชีววิทยาม.4 เทอม 2

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.4 หรือเรียนอยู่ชั้น ม.4, ม.5

คอร์สเนื้อหา&ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 เหมาะสำหรับน้องๆ ม.3 ที่กำลังจะขึ้นม.4 หรือน้องๆ ที่เรียนอยู่ม.4,5 เพื่อเสริมเนื้อหาในบทต่างๆ พร้อมสอบตั้งแต่สนามในโรงเรียน จนถึงสนามสอบแข่งขันระดับชาติ !

Coming Soon ...

เนื้อหา&ตะลุยโจทย์ ชีววิทยาม.5 เทอม 1

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.5 หรือเรียนอยู่ชั้น ม.4, ม.5, ม.6

คอร์สเนื้อหา&ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ม.4,5,6 เพื่อเสริมเนื้อหาในบทต่างๆ พร้อมสอบตั้งแต่สนามในโรงเรียน จนถึงสนามสอบแข่งขันระดับชาติ !

Coming Soon ...


 คอร์สเรียนออนไลน์ (เตรียมสอบแข่งขัน)

เตรียมสอบสอวน. ชีววิทยา รอบที่ 1

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความรู้ชีววิทยาระดับชั้นม.4 และกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ชีววิทยา

เน้นการทำโจทย์สอวน. รอบที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดชีววิทยาม.4 ถึงม.6 โดยจะมีการสรุปเนื้อหาให้ก่อนเริ่มตะลุยโจทย์ สำหรับน้องที่อาจจะยังไม่แม่นในบางบท

Coming Soon ...

เตรียมสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิชาชีววิทยา

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นม.6เ เพื่อเตรียมตัวสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับสอบเข้าเพื่อเรียนต่อคณะในสายวิทย์ สายสุขภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เน้นการเรียนเพื่อเข้าใจในเนื้อหาของชีววิทยาหลักสูตรญี่ปุ่น แล้วทำข้อสอบเก่าและข้อสอบ UNSEEN เพื่อความคุ้นชินและความเข้าใจในข้อสอบชีววิทยา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

Coming Soon ...


 คอร์สเรียนสด (ห้องสด & LIVE)

Movie

เนื้อหา&ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

คอร์สสดเนื้อหาม.4 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.4 เพื่อปรับพื้นฐานและเรียนเนื้อหาล่วงหน้า พร้อมสำหรับการเรียนทั้งในโรงเรียน และการสอบแข่งขันสนามต่างๆ เช่น สอวน. เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เริ่ม 20 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2562
Movie

เตรียมสอบสอวน. ชีววิทยา รอบที่ 1

คอร์สสดเนื้อหสอวน. ชีววิทยา รอบที่ 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.3,4,5 เน้นการทำโจทย์สอวน. รอบที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดชีววิทยาม.4 ถึงม.6 โดยจะมีการสรุปเนื้อหาให้ก่อนเริ่มตะลุยโจทย์ สำหรับน้องที่อาจจะยังไม่แม่นในบางบท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามรายละเอียดได้ เร็วๆ นี้

คอร์สสด Be Betters