สมัครเป็นนักเรียน


เรียนฟิสิกส์ถึงแก่น กับพี่ยีน IPhO


คอร์สเรียนออนไลน์
คอร์สเรียนสด & LIVE
คำนิยมจากน้องๆ


 คอร์สเรียนออนไลน์ (เนื้อหาทั่วไป)

เนื้อหา&ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ม.4 เทอม 1

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.4 หรือเรียนอยู่ชั้น ม.4, ม.5

คอร์สเนื้อหา&ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ม.3 ที่กำลังจะขึ้นม.4 หรือน้องๆ ที่เรียนอยู่ม.4,5 เพื่อเสริมเนื้อหาในบท การเคลื่อนที่แนวตรง กลศาสตร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่วิถีโค้ง การเคลื่อนที่วงกลม และการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่าย พร้อมสอบตั้งแต่สนามในโรงเรียน จนถึงสนามสอบแข่งขันระดับชาติ !

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 คอร์สเรียนออนไลน์ (เตรียมสอบแข่งขัน)

เตรียมสอบสอวน. ฟิสิกส์ รอบที่ 1

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความรู้ฟิสิกส์ระดับชั้นม.4 และกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ฟิสิกส์

เน้นการทำโจทย์สอวน. รอบที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดฟิสิกส์ม.4 ถึงม.6 โดยจะมีการสรุปเนื้อหาให้ก่อนเริ่มตะลุยโจทย์ สำหรับน้องที่อาจจะยังไม่แม่นในบางบท

Coming Soon ...

เตรียมสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิชาฟิสิกส์

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นม.6เ เพื่อเตรียมตัวสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับสอบเข้าเพื่อเรียนต่อคณะในสายวิทย์ สายสุขภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เน้นการเรียนเพื่อเข้าใจในเนื้อหาของฟิสิกส์หลักสูตรญี่ปุ่น แล้วทำข้อสอบเก่าและข้อสอบ UNSEEN เพื่อความคุ้นชินและความเข้าใจในข้อสอบฟิสิกส์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

Coming Soon ...


 คอร์สเรียนสด (ห้องสด & LIVE)

Movie

เนื้อหา&ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

คอร์สสดเนื้อหาม.4 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.4 เพื่อปรับพื้นฐานและเรียนเนื้อหาล่วงหน้า พร้อมสำหรับการเรียนทั้งในโรงเรียน และการสอบแข่งขันสนามต่างๆ เช่น สอวน. เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เริ่ม 4 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2562
Movie

เตรียมสอบสอวน. ฟิสิกส์ รอบที่ 1

คอร์สสดเนื้อหสอวน. ฟิสิกส์ รอบที่ 1 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.3,4,5 เน้นการทำโจทย์สอวน. รอบที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดฟิสิกส์ม.4 ถึงม.6 โดยจะมีการสรุปเนื้อหาให้ก่อนเริ่มตะลุยโจทย์ สำหรับน้องที่อาจจะยังไม่แม่นในบางบท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามรายละเอียดได้ เร็วๆ นี้

คอร์สสด Be Betters